fredag, juli 22, 2005

Komma meg her og komma meg der

etter to veker i lokalavisa
innser eg
kor skrekkeleg
glad
eg er for at radiolyttarar
ikkje
kan vurdera min kompetanse
når det gjeld
kommareglar